Algemene informatie

 

De Rekenkamer is een raadscommissie, ingesteld door de Gemeenteraad van Enschede. Zij kan op eigen initiatief onderzoek doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De Gemeenteraad kan aan de Rekenkamer vragen een onderzoek uit te voeren. Ook inwoners van Enschede kunnen suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp.

 

De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de 'Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Enschede 2016'. De verordening is hieronder te downloaden.

 

De rekenkamercommissie voert jaarlijks twee a drie onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn benoemd in het jaarplan. De keuze van de onderzoeksonderwerpen is gebaseerd op jaarlijkse gesprekken met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, op actuele ontwikkelingen en thematiek. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamer verzoeken om onderzoek te doen naar een niet-ingepland onderwerp. Jaarlijks vindt in het najaar een actualisering van het onderzoeksprogramma plaats, in het jaarplan voor het aankomende jaar.


De rekenkamer houdt zich aan de AVG en heeft daartoe een privacy-verklaring en een register van verwerkingen.

 

Bijlagen: