Heeft u vragen of opmerkingen of heeft u als inwoner van de stad Enschede een onderzoeksonderwerp waarvan u denkt: "Daar zou de rekenkamercommissie een onderzoek naar moeten doen", dan kunt u contact opnemen met de rekenkamercommissie.

Het e-mail adres van de rekenkamercommissie is info@rekenkamerenschede.nl

Telefonisch contact is ook mogelijk, u kunt bellen met de gemeente Enschede via telefoonnummer 14053 en vragen naar de rekenkamercommissie (via de raadsgriffie).