Edward Figee is sinds oktober 2017 voorzitter van de rekenkamercommissie. Hij is recent gepromoveerd aan de Universiteit Twente en heeft daartoe het proefschrift ' Listen to us - Regional and local public affairs in the Dutch and European political arena' geschreven. Sindsdien is hij voor een dag in de week verbonden aan de Universiteit Twente als onderzoeker.
In zijn eerdere werkzame leven was hij actief als adviseur voor Gelderland en Overijssel in Den Haag, als adviseur communicatiestrategie en mediabeleid en als redacteur bij de voorloper van het VNG-magazine en regionale media in Oost-Nederland.