De heer J.A.M. de Kruijf is als universitair docent verbonden aan de Faculteit  Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Zijn werkterrein richt zich op publiek financieel management, in het bijzonder vraagstukken van begroting, budgettering en bedrijfseconomie. Zijn onderzoeksactiviteiten concentreren zich rond de (financiële) besturing van verzelfstandigde organisaties. Zijn dissertatie heeft  betrekking op de
democratische aansturing van Zelfstandige Bestuursorganen in relatie tot de geleverde diensten. Hij heeft praktijkervaring opgedaan bij het Rijk (ministerie VROM), de gemeente Rotterdam en het UWV. Naast zijn aanstelling bij de Radboud Universiteit is hij nog steeds  aan het UWV verbonden, hoofdzakelijk als pensioenfondsbestuurder.