De Algemene Rekenkamer controleert op landelijk niveau of de inkomsten en uitgaven van het Rijk kloppen en of het Rijk beleid uitvoert zoals het bedoeld is. De Algemene Rekenkamer spreekt een oordeel uit over beleid van de regering dat is vastgesteld. Soms werkt de Algemene Rekenkamer samen met lokale rekenkamers, zoals in het onderzoek naar CJG-vorming (2011). Meer informatie is te vinden op de website van de Algemene Rekenkamer.