Rekenkameronderzoek

De rekenkamercommissie voert jaarlijks drie a vier onderzoeken uit naar uiteenlopende onderwerpen. De keuze van de onderwerpen is gebaseerd op het meerjaren onderzoeksprogramma, dat bij de start van een nieuwe raadsperiode opnieuw wordt vastgesteld.

Onderaan deze pagina treft u een alfabetisch overzicht aan van alle onderzoeken, met vermelding van het jaartal waaronder het onderzoek terug te vinden is. Via het menu aan de linkerkant zijn de rapporten van de afgeronde onderzoeken terug te vinden.

 

 

Bijlagen: