Onderzoeken 2000
In 2000 heeft de Rekenkamercommissie geen onderzoeken uitgevoerd.