Armoedebeleid (2015)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het armoedebeleid in Enschede. Het onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto. Onderstaand kunt u het eindrapport van de rekenkamer met conclusies en aanbevelingen downloaden, evenals het eindrapport van onderzoeksbureau Pro Facto en de reactie van het college..
Op dinsdag 28 april is het rapport van Pro Facto in het randprogramma van de stedelijke commissie gepresenteerd door de onderzoeker, Bert Schudde.
Het rekenkamerrapport is besproken in de stedelijke commissie van 18 mei. De opname van deze vergadering is hier terug te zien.
In de raadsvergadering van 8 juni 2015 is een amendement op het raadsvoorstel aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel en het amendement zijn hieronder te downloaden. De opname van de raadsvergadering is hier terug te zien.

Bijlagen: