Decentralisaties (2015)

Eind 2014 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar decentralisaties. Naar aanleiding van dit onderzoek doet de rekenkamer een aantal aanbevelingen over het ontwikkelingen van een meetinstrument, waarmee de voortgang van de decentralisaties gemeten kan worden. De rekenkamer onderstreept hierbij het belang van zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie.

Bijlagen: