Evaluatie luchthaven (2015)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces omtrent de Luchthaven.
Hieronder kunt u het eindrapport van de rekenkamer downloaden, evenals het achterliggende onderzoeksrapport van de NSOB. Na publicatie van het rapport heeft het college van B&W een schriftelijke reactie gegeven, deze is ook te downloaden.
Het eindrapport van de rekenkamer is besproken in de stedelijke commissie van 15 juni 2015.

Bijlagen: