Verduurzaming bedrijventerreinen (2018)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het onderzoek is uitgevoerd door SME Advies.

De eindrapporten van het onderzoek zijn hieronder te downloaden, evenals de reactie van het college.

Het raadsvoorstel met daarin de conclusies en aanbevelingen is besproken in de vergadering van de stedelijke commissie van maandag 4 maart 2019. De bespreking is via deze link terug te kijken.

Bijlagen: