Verduurzaming bedrijventerreinen (2018)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het onderzoek is uitgevoerd door SME Advies. De eindrapporten van het onderzoek zijn hieronder te downloaden.

Bijlagen: