Digitale dienstverlening (2019)

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening in de gemeente Enschede. Het onderzoek is uitgevoerd door Wolfgang Ebbers Research en Consultancy/Pieterson Ltd.
De eindrapporten van het onderzoek zijn hieronder te downloaden, evenals een brief waarin de Nationale Ombudsman reageert op het onderzoek, en de reactie van het college van Burgemeester&wethouders op de aanbevelingen.

De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn besproken in de stedelijke commissie van 15 april 2019. De vergadering is hier terug te kijken. De conclusies en aanbevelingen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 6 mei 2019.

Bijlagen: