Doorwerking armoedebeleid (2019)

In het doorwerkingsonderzoek armoedebeleid doet de rekenkamercommissie verslag van de doorwerking van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar armoedebeleid, dat is uitgevoerd in 2015. Het monitoren van de doorwerking maakt deel uit van het standaard onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie.

Als onderdeel van de onderzoekcyclus peilt de rekenkamer een aantal jaren na het onderzoek of en in hoeverre de aanbevelingen zijn overgenomen door het college en tot verbeteringen hebben geleid. Daarbij gaat het niet om het beoordelen van de effectiviteit van de genomen beleidsmaatregelen, maar om het proces: zijn de aanbevelingen uit het onderzoek opgepakt?


Bijlagen: