Op verzoek van de rekenkamercommissie en de rekeningencommissie maakt dhr. J. de Kruijf (extern lid rekenkamercommissie, extern adviseur rekeningencommissie) quickscans van de financiele stukken die de gemeente Enschede uitbrengt. Het gaat o.a. om programmabegrotingen en gemeenterekeningen. De quickscans op deze en andere financiele stukken zijn in de linkerkolom te bekijken.


In 2014 en voorgaande jaren werd de quickscan gemaakt door de rekenkamer- en rekeningencommissie zelf. De rekenkamer baseerde haar advies op afgeronde onderzoeken. De rekeningencommissie bezag de producten met een financiele blik.