De beleidsmatige en financiele kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2010-2013 worden in de Kadernota uitgewerkt.

De rekenkamercommissie heeft samen met de rekeningencommissie de Kadernota bestudeerd en geeft aanbevelingen voor de politieke behandeling van de Kadernota in de raadsvergadering.

Bijlagen: