In de gemeenterekening legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over de beleidsmatige en financiele resultaten van het voorgaande jaar.

De rekenkamercommissie heeft de gemeenterekening samen met de rekeningencommissie bestudeerd en geeft in onderstaande brief aandachtspunten mee voor de politieke behandeling van de gemeenterekening tijdens de raadsvergadering.

 

 

Bijlagen: