In de concernrapportage 2010 rapporteert het college van Burgemeester en Wethouders over de afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2010-2013.

De rekenkamercommissie heeft samen met de rekeningencommissie de Concernrapportage bestudeerd en geeft in onderstaande brief haar aandachtspunten voor de politieke behandeling van de Concernrapportage tijdens de raadsvergadering.

Bijlagen: