Uit een afstudeeronderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie naar de programmalijn Betere Dienstverlening zijn aanbevelingen voortgekomen, o.a. over doelen en effecten en het meten hiervan. De Rekenkamercommissie heeft deze aanbevelingen via onderstaande brief met de ambtelijke organisatie gedeeld. 

Bijlagen: