In de Programmabegroting 2012-2015 worden de begroting voor 2012 en de ramingen voor de drie daar op volgende jaren gepresenteerd.

De rekenkamercommissie heeft samen met de rekeningencommissie de Programmabegroting bestudeerd en geeft in onderstaande brief haar aandachtspunten voor de politieke behandeling van de Programmabegroting in de raadsvergadering.

 

Bijlagen: