In de Gemeenterekening wordt de financiele verantwoording over het afgelopen jaar gepresenteerd.

De rekenkamercommissie heeft de Gemeenterekening bestudeerd en geeft in onderstaande brief haar aandachtspunten voor de politieke behandeling van de Gemeenterekening in de raadsvergadering.

Bijlagen: