In de Programmabegroting 2013-2016 worden de begroting voor 2013 en de ramingen voor de drie daar op volgende jaren gepresenteerd.

De rekenkamercommissie heeft samen met de rekeningencommissie de Programmabegroting bestudeerd en geeft in onderstaande brief haar aandachtspunten voor de politieke behandeling van de Programmabegroting in de raadsvergadering.

Bijlagen: