In de Programmabegroting 2014-2017 worden de begroting voor 2014 en de ramingen voor de drie daar op volgende jaren gepresenteerd.

De rekenkamercommissie heeft de Programmabegroting bestudeerd en geeft in onderstaande brief haar aandachtspunten voor de politieke behandeling van de Programmabegroting in de raadsvergadering.

Bijlagen: