Dhr. De Kruijf, extern lid van de rekenkamer en extern adviseur van de rekeningencommissie heeft op verzoek van beide commissies een quickscan op de Programmabegroting gemaakt. De quickscan is hieronder te downloaden.
De Programmabegroting is te vinden op www.koers053.enschede.nl. Op deze website zijn de Programmabegroting en andere financiele stukken van de gemeente Enschede te bekijken.

Bijlagen: