Dhr. De Kruijf, extern lid van de rekenkamer en extern adviseur van de rekeningencommissie heeft op verzoek van beide commissies een quickscan op de Programmabegroting gemaakt. De quickscan is hieronder te downloaden, evenals de reactie van het college op de quick scan.
De Programmabegroting is te vinden op www.koers053.enschede.nl. Op deze website zijn de Programmabegroting en andere financiele stukken van de gemeente Enschede te bekijken.

Bijlagen: