In opdracht van de rekenkamer(commissie)s van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal heeft dhr. De Kruijf een quick scan gemaakt van de jaarstukken van een aantal Gemeenschappelijke Regelingen. De quickscan is hieronder te downloaden.
Ook is een document toegevoegd met daarin reacties van de Gemeenschappelijke Regelingen en college op de quickscan.

Bijlagen: